Boshqaruv strukturasi

 

Sho’rchi don mahsulotlari AJ boshqaruv tuzilmasiga.

Korxonaning ushbu tashkiliy tuzilmasi 24.04.04 dan boshlab O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga 1-ilovaga muvofiq, etakchi xorijiy kompaniyalarda boshqaruvni tashkil qilish tizimini chuqur o’rganish, shuningdek, aktsiyadorlik jamiyatlarining tashkiliy tuzilmasini chuqur o’rganish asosida korxonaning (aktsiyadorlik jamiyatining) o’ziga xos va o’ziga xos xususiyatlari asosida ishlab chiqilgan. № UP-4720.

Boshqaruv strukturasining nomlari, bo’limlari va xizmatlari nomlari nomlari bilan birlashtirilgan. Ko’tarilgan idoralar va xizmatlarning subordinatorlar sonining cheklanganligi tufayli.

Ishlab chiqarish inshootlarining nomi asosan saqlanib qolmoqda va korxona va uning mahsulotlariga mos keladi.

Xodimlarning pozitsiyalari va ishchilar kasbi nomlari «Ishchilarning asosiy pozitsiyasining tasniflagichi va ishchilar kasblari» ga mos keladi.