Охирги 3 йилги ҳисобланган ва тўланган дивидендлар хақида маълумотлар

 

 

Кўрсаткичлар

2016 2017 2018
Дивидендлар ҳисобланган 400 386 261 480 995 717
Дивидендлар тўланган 400 386 261 480 995 717

 

2019 йил якунлари бўйича молиявийхўжалик фаолиятидаги соф фойдани тақсимлаши
Акциядорларга дивиденд тўлашга 60%  
Меҳнат жамоасини мукофотлашга 13%  
Жамият ривожланишига 11%  
Жамият кузатув кенгашини мукофотлашга 6%  
Жамият резерв фондини тўлдиришга 5%  
Ижроя органни мукофотлашга 4%  
Тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлашга 1%  

*2019 йилда жамиятни ривожлантириш учун йўналтиришга режалаштирилган маблағлар биржани техник ва техналогик қайта ускуналашга, компьютерларни модернизациялашга, жамият фаолиятини ОАВда ёритиш учун реклама компаниясини ўтқазиш.